Psychoterapia Bielsko
Psychoterapia Bielsko
Psychoterapia Bielsko

Oferujemy pomoc psychologiczną w zakresie:

  • zaburzeń zdrowia psychicznego i ich objawów: m.in. nerwice, depresje, zaburzenia osobowości, zaburzenia jedzenia, dolegliwości psychosomatyczne, stany lękowe, fobie, napady paniki, problemy ze snem, objawy obsesyjno-kompulsywne, hipochondryczne;
  • kryzysów życiowych: utrata bliskiej osoby, rozstanie, poważna choroba i inne traumatyczne wydarzenia, problemy w adaptowaniu się do zmian w sytuacji osobistej lub zawodowej oraz radzeniu sobie z nasilonym lub przewlekłym stresem;
  • trudności w obszarze relacji z innymi ludźmi oraz stosunku do samego siebie: problemy rodzinne, małżeńskie, seksualne, wychowawcze, trudność w nawiązywaniu kontaktów oraz utrzymywaniu satysfakcjonujących związków, niska samoocena, poczucie braku satysfakcji z własnego życia, braku celu, wyizolowania;
  • problemów związanych z wkraczaniem w kolejne etapy rozwoju: m.in. bunt, rozchwianie i depresyjność okresu dojrzewania, zadania życiowe wczesnej i późnej dorosłości – odnajdywanie się w roli partnera, rodzica, osoby aktywnej zawodowo, godzenie się z przemijaniem i starzeniem się.

Nasza oferta skierowana jest również do osób nie doświadczających poważniejszych trudności, ale pragnących pracować nad własnym rozwojem i samorealizacją.


Copyright 2015 | Studio Lea