mgr Anna Skórzak

tel. +48 602 513 617

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychodynamiczny (certyfikat nr 70 PTPPd). Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej i Studium Psychoterapii Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. W zawodzie psychologa pracuje od 2004r., zdobywając doświadczenie w sektorze publicznym oraz praktyce prywatnej. Przeszła własną analizę grupową. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej, a w ramach Gabinetu RELACJE przyjmuje osoby dorosłe oraz młodzież (psychoterapia, psychoedukacja i inne formy pomocy psychologicznej), pracując również w języku angielskim. Dodatkowo zajmuje się tłumaczeniem literatury psychologicznej z języka angielskiego.

mgr Marcelina Wątroba

tel. +48 508 310 546

Psychoterapeutka, która pracę z pacjentami rozpoczęła w 2004 roku otwierając Gabinet Psychoterapii RELACJE. Powadzi indywidualną psychoterapię dorosłych i młodzieży (krótko i długoterminową), oraz psychoedukację głównie dla rodziców dzieci dorastających. Pomaga im lepiej zrozumieć jakie nowe procesy fizyczne, psychiczne i emocjonalne czekają nastolatka oraz jakich zmian w jego zachowaniu można się spodziewać. Jest również nauczycielem w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej w którym prowadzi ćwiczenia ze studentami specjalności pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna. Przeszła własną analizę grupową, która m.in. pozwoliła zbudować merytoryczną podstawę pracy terapeutycznej. Absolwentka Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej i Studium Psychoterapii Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


W swojej praktyce odwołujemy się do klasycznej myśli psychodynamicznej i regularnie poddajemy naszą pracę superwizji u superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Wartością nadrzędną dla nas jest zasada poufności oraz praca w zgodzie z kodeksem etyki zawodowej terapeuty. Dbamy o podnoszenie swoich kwalifikacji i wiedzy, uczestnicząc w konferencjach i sympozjach z dziedziny psychoterapii, korzystając z doświadczeń specjalistów z Polski i innych krajów. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli w tematyce wychowania, edukacji i resocjalizacji, a także w szerzeniu wiedzy psychologicznej w mediach (Radio Bielsko).

W niektórych przypadkach istotnym elementem psychoterapii jest łączenie jej z konsultacją/farmakoterapią u lekarza psychiatry, co rekomendujemy w razie uzasadnionej potrzeby.

gabinet relacje

Gabinet Psychoterapii RELACJE Bielsko Biała