Gabinet Psychoterapii RELACJE

Gabinet psychoterapii RELACJE (lokalizacja: Bielsko-Biała) tworzą mgr Anna Skórzak – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i mgr Marcelina Wątroba – pedagog, psychoterapeuta. Nazwa gabinetu nawiązuje do istotnej roli, jaką w naszym życiu odgrywają relacje z innymi ludźmi. Relacje te mogą być źródłem spełnienia i radości, ale też frustracji i cierpienia; na ich podstawie budujemy swój stosunek do życia i samych siebie. Terapia (leczenie depresji, nerwic, zaburzeń osobowości i innych schorzeń) jest rodzajem pomocy, w którym to właśnie relacja tworząca się pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą jest głównym czynnikiem leczącym.

Nasza oferta skierowana jest do mieszkańców Bielska-Białej i okolic, szukających pomocy psychologa i/lub psychoterapeuty.


Psychoterapia

Psychoterapia jest  metodą leczenia problemów i zaburzeń emocjonalnych oraz chorób psychicznych, w której podstawowym narzędziem pracy jest rozmowa. To spotkanie, podczas którego pacjent i psychoterapeuta / psycholog poszukują nowego rozumienia problemów pacjenta. Jednym z jej wariantów (obok np. psychoterapii grupowej czy małżeńskiej) jest psychoterapia indywidualna.

Psychoterapia indywidualna

 To dialog w cztery oczy, gdzie w sytuacji poufności osoba szukająca pomocy ma możliwość bezpiecznego otwarcia się przed drugim człowiekiem –kimś, kto posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby rozmowa ta miała charakter leczniczy. Ze względu na czas trwania można podzielić ją na krótkoterminową (do 20-30 sesji) oraz długoterminową. W naszej ofercie znajduje się:

Psychoterapia dorosłych

Psychoterapeuta / psycholog nie ocenia, nie udziela gotowych rad i nie podejmuje decyzji za pacjenta, szanując jego doświadczenie i potencjał. Aktywnie pacjenta słuchając, zadając pytania i komentując jego wypowiedzi, a w razie potrzeby zachowując milczenie, pomaga mu w lepszym rozumieniu samego siebie: własnych emocji, motywacji, pragnień i wzorców zachowań, które często pozostają nieuświadomione. Psychoterapeuta poznaje i pomaga pacjentowi poprzez proces, w którym niezwykle ważne jest nawiązanie relacji terapeutycznej, opartej na stopniowo budowanym zaufaniu.

Psychoterapia młodzieży

Zobacz więcej w OFERTA

Psychoterapia w języku angielskim

Psychoterapia, konsultacje i pomoc psychologiczna dla osób anglojęzycznych. Zobacz więcej w PSYCHOTHERAPY IN ENGLISH


Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna jest nurtem psychoterapii wywodzącym się z klasycznej psychoanalizy, wykorzystującym stale rozwijające się teorie dynamiczne oraz wiedzę z zakresu psychologii klinicznej i psychiatrii. Dzięki temu postawa terapeuty jest bardziej elastyczna i dostosowana do indywidualnej problematyki pacjenta. Podejście to przyjmuje istnienie nieświadomości, ważnej części ludzkiej psychiki, której wpływ musi być uwzględniony w celu zrozumienia występujących trudności.

Psychoterapia psychodynamiczna skierowana jest do szerokiej grupy pacjentów, doświadczających różnorodnych problemów. Dzięki interpretacjom terapeuty pacjent ma możliwość uświadomienia sobie niekorzystnych, powtarzających się wzorców, które wpływają na jakość jego życia. Zmiany w psychoterapii psychodynamicznej dotyczą sposobu przeżywania i myślenia, co w konsekwencji prowadzi do zmian w funkcjonowaniu, a więc doprowadza do trwałych i głębokich zmian wewnętrznych i zewnętrznych. Ten rodzaj terapii umożliwia także rozwój osobowości, często zahamowany poprzez nierozwiązane wewnętrzne konflikty oraz deficyty.

Nancy McWilliams, amerykańska psychoterapeutka psychodynamiczna, przyrównuje rolę terapeuty do przewodnika po nieznanych, dzikich miejscach. Ktoś, kto wędruje po niezbadanej dżungli – czyli pacjent nieobeznany z zawiłościami funkcjonowania ludzkiej psychiki – potrzebuje według niej towarzystwa osoby, która wie, jak poruszać się po terenie, żeby nie wpaść w pułapki albo nie chodzić w kółko. Przewodnik-terapeuta niekoniecznie wie, w którym miejscu wydostaną się z dżungli; posiada za to niezbędną wiedzę, aby wędrówka była bezpieczna.