Nasza oferta skierowana jest do osób doświadczających szerokiej gamy trudności (zobacz więcej…), a sposób pracy dobieramy indywidualnie, w zależności od zgłaszanego problemu i możliwości pacjenta. Gabinet mieści się w centrum Bielska-Białej, co osobom spoza Bielska ułatwia dojazd pociągiem lub autobusem.

KONSULTACJE

Są to rozmowy z terapeutą pozwalające rozpoznać i zrozumieć naturę problemu oraz uzgodnić najodpowiedniejszą formę pomocy. Zwykle jest to około 3 spotkań, często stanowiących początkowy etap psychoterapii.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna może być krótko- lub długoterminowa. Decyzję o długości trwania podejmują wspólnie pacjent z terapeutą, biorąc pod uwagę m.in. głębokość problemu pacjenta. Podstawowym narzędziem pracy jest rozmowa; spotkanie trwa około 50 minut i odbywa się przynajmniej raz w tygodniu o ustalonej porze.

PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY

Podobnie jak psychoterapia dorosłych, jest to rozmowa terapeuty i nastolatka na temat istotnych dla niego problemów. Psychoterapię prowadzimy z pacjentami, którzy mają ukończone przynajmniej 12 lat, ale konsultujemy również młodsze dzieci.

Pierwsza konsultacja odbywa się z nastolatkiem i przynajmniej jednym rodzicem, przy czym część spotkania przebiega osobno dla każdego z nich. Na dalszych etapach nastolatek spotyka się wyłącznie z terapeutą, jednak co pewien czas odbywają się spotkania psychoedukacyjne dla rodziców, wyjaśniające procesy rozwojowe zachodzące u dziecka (zobacz więcej…) i wspomagające ich umiejętności wychowawcze.

Dbamy, aby treści wnoszone w terapii przez nastolatka były jego osobistą przestrzenią, na temat których ma prawo zachować tajemnicę. Niemniej o jakichkolwiek informacjach związanych z zagrożeniem zdrowia lub życia dziecka muszą zostać powiadomieni rodzice.

PSYCHOEDUKACJA

To uświadamianie i poszerzanie wiedzy, pomagające skuteczniej radzić sobie z obszarem problemowym: może być skierowana do rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze, do osób chorych psychicznie i somatycznie oraz ich bliskich, do małżonków lub partnerów przeżywających kryzysy w związku, do nastolatków, którym trudno zrozumieć siebie w okresie dojrzewania i innych.

INTERWENCJE TERAPEUTYCZNE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Jest to pomoc w sytuacjach traumatycznych, które często wiążą się z utratą zdolności radzenia sobie. Interwencja polega m.in. na ułatwieniu odreagowania i uporządkowaniu emocji osoby w kryzysie, określeniu sytemu wsparcia i zwiększeniu jej odporności psychicznej. Może zapobiegać wystąpieniu zespołu stresu pourazowego (PTSD) lub łagodzić jego przebieg.